Jönköping

Han hade akut hjärtinfarkt – läkaren förstod inte


Han mår dåligt för resten av livet efter att läkaren inte såg att han hade akut hjärtinfarkt.

En patients EKG visade tecken på akut hjärtinfarkt, men felbedömdes av ansvarig läkare. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient som vårdades på Länssjukhuset Ryhov och behandlades med läkemedel som kräver kontroll av EKG. Under ett tillfälle då EKG kontrollerades fanns tydliga tecken på akut hjärtinfarkt, något som även angavs på EKG-tolkningen. Ansvarig läkare felbedömde EKG:et och patienten fick ingen behandling för hjärtinfarkt.

Ett EKG som genomfördes vid en senare kontroll visade att patienten haft en hjärtinfarkt. Utredningen som följde visade att patientens hjärtfunktion till viss del var nedsatt. Patienten behandlades då med hjärtsviktsbehandling.

”Efter hjärtinfarkten upplever patienten försämrad livskvalitet, ökad trötthet och andfåddhet. Som åtgärd för att förhindra att händelsen upprepas kommer EKG-utbildning att anordnas för läkargruppen samt fördjupad dialog om patientsäkerhet ur ett helhetsperspektiv”, kommunicerar chefsläkaren Peter Blomstrand i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook