Småland

Hade cancer – fick ingen remiss till sjukhuset

Sjukhusledningen i Kalmar län har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en remiss till specialistvård för cancer kommit bort.
Fallet gäller en man i 60-årsåldern som fick ett födelsemärke i anslutning till ena ögat borttaget på ögonkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar. Eftersom det visade sig vara ett malignt melanom remitterades han för kompletterande behandling till S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm.
En specialistvårdsremiss utfärdades men nådde aldrig adressaten, något som inte uppmärksammades förrän en anhörig till patienten hörde av sig fem månader senare med anledning av den långa väntetiden. En ny remiss avsändes omedelbart och patienten fick därefter snabb och framgångsrik behandling. En kompletterande utredning har inte kunnat påvisa någon spridning av tumören trots den långa förseningen.
”Efterforskningar har inte med säkerhet kunnat klarlägga var i handläggningskedjan remissen försvann, men nya bevakningsrutiner för att säkerställa en säker remisshantering är under framtagande på avsändarkliniken”, säger chefläkare Lars Good i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook