Hade cancer i hela kroppen – läkarna glömde bort henne i 10 månader | Höglandsnytt
Eksjö Höglandet Jönköping Jönköpings län

Hade cancer i hela kroppen – läkarna glömde bort henne i 10 månader

På grund av brister i rutiner och arbetssätt skickades ingen remiss, vilket ledde till att en operation försenades för en patient med cancer.

Sjukvårdsledningen i region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria. Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmälan gäller en patient som var under behandling för malignt melanom (hudcancer) med metastaser (dottertumörer som spridit sig till fler organ).

I behandlingskonferens mellan inblandade kliniker beslöts att remiss skulle skrivas till onkologkliniken för kontroll och eventuell kompletterande behandling. På grund av vad sjukvårdsledningen kallar brister i rutiner och arbetssätt skickades ingen sådan remiss.

Patienten kontaktade själv senare onkologkliniken och kom på ett första besök dit med cirka 10 månaders fördröjning.

”Fördröjningen har lett till en försening av den operation av metastaser som det senare beslutats om. Vilken betydelse detta har för patientens sjukdom kan inte avgöras, under fördröjningen har ingen spridning av det maligna melanomet till andra delar av kroppen skett”, kommunicerar chefsläkaren Axel Ros i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook