Höglandet Jönköping Jönköpings län

Hade ovanlig sjukdom på Höglandet – dog eftersom läkarna inte visste vad de skulle göra

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att felaktig handläggning och brister i rutiner och kunskap bidrog till att vården missade att en cancersjukdom spridit sig, meddelar landstingsledningen i Jönköpings län.

Ärendet handlar om en patient som i juli 2017 opererades för en hudcancer, som visade sig vara en mycket ovanlig sorts cancer. En första kontroll tre månader efter operation var utan anmärkning.

”På grund dels av bristande rutiner och bristande kunskap om hantering av denna sorts cancer, och dels missad bokning av nästa återbesök, brast det därefter i uppföljning och kontroll av patientens sjukdom. Vid denna cancerform borde patienten ha genomgått ytterligare en kompletterande operation”, säger Axel Ros, chefsläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

När patienten slutligen kom på kontroll efter ytterligare sju månader kunde man konstatera att cancersjukdomen spridit sig och inte längre var botbar.

”Det var en mycket aggressiv sorts cancer, och det går inte att avgöra om spridningen av cancern skett redan innan den felaktiga handläggningen. Patienten har senare avlidit”, säger Axel Ros.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook