Småland

Hade propp i lungan – glömdes bort i en vecka


Chefläkaren på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en s k fördröjd diagnos.

Vid en radiologisk undersökning med anledning av misstanke på blodpropp i lungkärl noterades till en början inga avvikande fynd. Vid rutinmässig förnyad granskning fem dagar senare iakttogs förändringar som gjorde att diagnosen inte kunde uteslutas.

”I strid mot gällande rutin som säger att vid betydande förändringar av tidigare avgivet svar skall remitterande läkare, alternativt jourhavande, omedelbart muntligen underrättas togs ingen sådan kontakt.
Dessutom kom det skrivna ändrade svaret, också det i strid mot gällande rutin, inte att uppmärksammas förrän ytterligare sju dagar senare då behandling omedelbart inleddes”, berättar chefläkare Rolf Sandin.

Patienten har inte lidit någon skada av den fördröjda behandlingen, uppger landstinget.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook