Debatt Opinion

”Håkansson (m) och Hjelm (c) bör lämna sina politiska tjänster”

”Kan vi oplanerat avskeda lärare under ett läsår kan vi ändra även i kommunstyrelsens organisationsmönster under mandatperioden, vi har inte behov av tre kommunalråd i vår lilla kommun”, skriver Jack Andréen i ett inlägg om Vetlanda kommun på Höglandsnytt Debatt.

[adrotate banner=”6″]

Nu igen öppnar vår lokaltidning till de slutna rummen, senast i dag kan vi läsa: ”Byggrupp kräver tydlighet” när de vill få del av en kravspecifikation för kulturhus och bostäder i centrum.
Delar av kommunadministrationen med koncernchefen Magnus Färjhage spetsen och maktblockets kommunalråd har tappat greppet om att hålla styrfart.

Den misskötta frågan om nytt kulturhus kommer att slå tillbaka på samtliga toppade politiker – i samtliga kommunfullmäktiges partigrupper.
De tre kommunalråden Tommy Bohman (S), Klas Håkansson (M) och Gunilla Hjelm (C) försöker hålla ihop maktblocket men hur ser det ut?
Alla tre syns vara handlingsförlamade vilket kan bli förödande för hela vår kommun.

Vad gör kommunalråden egentligen?

Har de här tre ledarna analyserat effekter av möjligheter att få fram 58 lägenheter i centrum, – har de pejlat om det finns majoritet för ett principbeslut som lägsta grad av fall framåt.

Den som summerar vad vi fått ut av 2,4 heltidstjänster på kommunalrådsstolarna, kan fundera över vad gör de egentligen och med vilken kvalitet i samordning och nödvändig kommunikation mellan berörda.

I dag 17/1 kan vi läsa i lokaltidningen VP att Tommy Bohman av respekt för byggföretagen ska se till att äntligen ta fram ställningstagande om att antingen avsluta eller gå vidare med saken. Ett byggföretags VD fick besked 16/1 att återkomma med förslag efter samma förutsättningar (på egen risk) som gäller för det koncept som har hanterats hittills.

Tommy Bohman beskriver även sitt eget tillkortakommande genom att säga att det har inget hänt under de tre senaste månaderna, då även andra byggare väntat på vilken kravspecifikation kommunen har för uppförande av kulturhus och bostäder i centrum.

Regeringsombildning

Bildspråket kan bli tillämpligt: ”Ju fler kockar ju sämre resultat”.
Läge har uppstått för socialdemokrater som egentligen härskar över makten att föranstalta om en regeringsombildning där Klas Håkansson (M) och Gunilla Hjelm (C) bör lämna ifrån sig sina arvoderade politiska tjänster. Kan vi oplanerat avskeda lärare under ett läsår kan vi ändra även i kommunstyrelsens organisationsmönster under mandatperioden, vi har inte behov av tre kommunalråd i vår lilla kommun med drygt 26000 invånare. Särskilt med hänvisning till det engagemang Håkansson/Hjelm visar för att tjäna vår kommun.

Kommunledningsförvaltningens chef som också är koncernchef, i förening med kommunstyrelsens presidium lever farligt som jag ser det.
Bohman talar om att avsluta eller gå vidare. Jag vill att vi ska gå vidare med betydligt mer skärpt ledarskap inom vår kommunstyrelse.

Jack Andreén, Vetlanda

[adrotate banner=”53″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook