Nässjö

HÅLL TYST! Inget snack på Nässjötågen

Västtrafik utökar nu antalet tåg med tystare platser. Nu har totalt 28 av Västtrafiks 100 Västtåg tystare platser ombord, där låg samtalston och ljudlösa telefoner gäller.

De 28 tågen trafikerar framförallt sträckorna Göteborg – Falköping – Töreboda/Nässjö, Göteborg – Vänersborg och Göteborg – Uddevalla – Strömstad.

De tåg som har tystare platser skyltas på utsidan. Även inuti vagnarna markeras platserna med tydliga dekaler. Det finns sammanlagt 20 tystare platser per tåg, som resenärerna hittar i den ena änden av tåget.

– Våra resenärer har efterfrågat tystare platser och under 2016 införde vi det på prov på nio av våra tåg, något som blev väldigt uppskattat. Nu har vi utökat till 28 tåg och gör det samtidigt tydligare för kunderna hur platserna fungerar, säger Jarl Samuelsson, ansvarig för Västtrafiks tågtrafik.

I vinter planerar Västtrafik att införa tystare platser på fler tåg och med det kommer de att finnas på ungefär hälften av Västtrafiks 100 tåg. I framtiden kommer samtliga tåg som köps in att utrustas med tystare platser.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook