Höglandet Jönköping Jönköpings län

Hallå?! Deras barn fick vänta i två år på att få komma till läkare


Inspektionen för vård och omsorg meddelar nu beslut i ett ärende som handlar om att kallelse till barnkliniken för utredning av glutenintolerans försenades.

Ärendet gäller en tonåring med misstänkt glutenintolerans som remitterades från vårdcentral till barn- och ungdomsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping i maj 2015. Patienten fick bekräftelse att remissen tagits emot.

I februari 2017 kontaktade familjen vårdcentralen, eftersom patienten fortfarande hade besvär och tid till kliniken inte kommit.

”Patienten fick då snabbt tid för utredning”, bedyrar Axel Ros, chefläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har ”fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder”.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook