HALLÅ! Fler ingenjörer, färre puckon på Höglandet tack! | Höglandsnytt
Ekonomi Höglandet Jönköping Jönköpings län

HALLÅ! Fler ingenjörer, färre puckon på Höglandet tack!


Arbetsgivare i Jönköpings län efterlyser nu fler ingenjörsutbildade, enligt en färsk undersökning där Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) praktikprogram Tekniksprånget frågat svenska arbetsgivare anslutna till programmet vilka kompetensbehov de har i dagsläget.

Arbetsgivarna anger bland annat att det är svårt att hitta ingenjörer och systemvetare. Dessutom efterlyses fler kvinnor och utlandsfödda sökande.

94 procent av de svarande arbetsgivarna i landet ansåg det svårt att hitta ingenjörer och 51 procent att de behövde fler systemvetare. 86 procent av de svarande arbetsgivarna angav att de har svårt att få tag på kvinnliga sökande till utlysta tjänster inom ingenjörsområdet, och 43 procent att de haft svårt att nå kvinnor till tjänster inom systemvetarområdet.
Statistiken kring bristyrken bekräftas också regionalt genom Arbetsförmedlingens rapport ”Jobbmöjligheter i Jönköpings län 2018”.

– Arbetsförmedlingen pekar i sin prognos för Jönköpings län på att ingenjörsutbildade personer har goda jobbmöjligheter i länet. Genom Tekniksprånget vill vi främja att fler i slutänden väljer en sådan utbildning, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Tekniksprånget, i ett pressmeddelande.

För vissa yrken påpekade emellertid arbetsgivare i landet att de hade svårt att få tag på manliga sökande. Exempelvis angav 17 procent av de svarande arbetsgivarna i landet att de ville få fler män till tjänster inom kommunikation/marknad/reklam, och 14 procent att fler män behövs inom ekonomi.

– Många arbetsgivare arbetar även aktivt med mångfaldsfrågan, och 43 procent har angett att de vill se fler utlandsfödda sökande till utlysta ingenjörstjänster, säger Alexandra Ridderstad.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook