Han är "bekymrad" – stenhård kritik mot domare i Eksjö tingsrätt | Höglandsnytt
Eksjö Toppnyheter

Han är ”bekymrad” – stenhård kritik mot domare i Eksjö tingsrätt

Justitieombudsmannen kritiserar nu ett par domare (rådmän) vid Eksjö tingsrätt för hur de formulerat domar i mål om vårdnad om barn.

Vid JO:s inspektion av Eksjö tingsrätt i april i fjol uppmärksammades sju tvistemålsdomar som gällde vårdnad om barn. I dessa
domar hade rätten angett att underlaget för prövningen var handlingarna eller akterna i målen och vad som i övrigt hade framkommit vid huvudförhandlingarna.

För detta får nu rådmännen i Eksjö kritik eftersom domarna ger intryck av att rätten grundade domarna på mer än vad som hade förekommit vid huvudförhandlingarna. Reglerna säger rent allmänt att en dom ska grunda sig på den bevisning som läggs fram under huvudförhandlingen (i dagligt tal rättegången). Det är inte rättssäkert om domar grundar sig på material som inte lagts fram så att alla parter fått ta del av den.

”Jag är bekymrad. Det är under målets förberedelse som det ska klarläggas vilken bevisning parterna åberopar, om rätten ska utnyttja möjligheten att självmant inhämta bevisning, om skriftlig bevisning ska läggas fram genom föredragning eller hänvisning och om det finns skäl att avvisa bevisning. Det är varken en laglig eller rättssäker ordning att hoppa över detta led i handläggningen och slentrianmässigt hänvisa till akten. Jag förutsätter att [rådmännen] i fortsättningen följer
reglerna vid handläggningen av tvistemål”, skriver Justitieombudsmannen Lars Lindström i sitt utlåtande där han väljer att kritisera rådmännen i Eksjö.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook