Hultsfred Vimmerby

Han fortsatte jobba – skräckläkaren anmäls igen


80 procent fel. Sjukvårdsledningen i landstinget i Kalmar län har återigen anmält en privatläkare till Inspektionen för vård och omsorg efter omfattande brister i dokumentation och journalföring.

I samband med en fördjupad granskning av privatläkaren (som hade samverkansavtal enligt lag om läkarvårdsersättning) uppmärksammades allvarliga brister. Brister som, enligt landstingsledningen, kan innebära risker för patientsäkerheten.

Det konstaterades vid granskningen att det fanns skillnader mellan arvodesräkningar från läkaren till landstinget och vad som journalförts. Besök och kontakter kunde inte återfinnas i journalerna. Totalt granskades 15 patientjournaler och 127 anteckningar. När det gäller mottagningsbesök noterades brister i 56 procent av fallen och när det gäller telefonkontakter 80 procent, enligt landstingsledningen.

Efter ett möte mellan landstinget och läkaren hösten 2016 skrevs ett avtal om att läkarens verksamhet skulle upphöra 1 november 2016. Landstingsledningen har dock nu fått uppgifter om att verksamheten fortsatt efter detta datum även om läkaren inte längre får någon ersättning från landstinget.

”I patientdatalagen och patientsäkerhetslagen finns en skyldighet för legitimerad vårdpersonal att föra patientjournal med de uppgifter som behövs för en god och säker vård. Socialstyrelsen har också vid tidigare granskningar riktat kritik mot läkaren för brister i dokumentationen”, säger Sofia Hartz, beställarchef, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook