Höglandet Jönköping Jönköpings län

Han hade hjärnblödning – läkaren skickade hem honom

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar nu beslut i ett ärende som handlar om hjärnblödning som förvärrades efter felaktig behandling.

Ärendet handlar om en patient som kom till Länssjukhuset Ryhov i Jönköping med symptom som tydde på stroke. Datortomografi visade en mindre hjärnblödning.

Patienten återkom till sjukhuset två dagar senare med förvärrade strokesymptom. Ny datortomografi visade att hjärnblödningen hade förvärrats.

”Patienten som sedan tidigare behandlades med läkemedlet Waran borde lagts in för att behandlas med motmedel mot den blodförtunnande effekten av Waran. Istället skrevs patienten ut från sjukhuset med borttagen Waran-behandling”, säger Axel Ros
chefläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har ”fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder”.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook