Höglandet Nyheter

Handikappade jägare ska få döda mer djur

Nu har regeringen remitterat en promemoria med förslag om ändringar i jaktförordningen. Ändringarna ska göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att från motordrivet fordon få jaga fler djurarter än idag.

Huvudregeln i svensk jakträtt är att jakt från motordrivet fordon är förbjuden men ett undantag finns för jakt på vissa däggdjur för jägare med viss funktionsnedsättning och bestående rörelsehinder.

Enligt regeringens förslag ska personer med funktionsnedsättning, efter en begränsad tillståndsprövning, kunna jaga även vilda fåglar samt vilt som har markerats med N, n och F i artskyddsförordningen, till exempel varg eller björn, från motordrivet fordon. Ett villkor är att jakten endast får påbörjats efter det att motorn har varit avstängd i minst fem minuter.

– Det här är en viktig icke-diskrimineringsfråga, jakt ska vara tillgängligt för alla och självklart även för jägare med funktionsnedsättning. Jag ser fram emot att ta del av de synpunkter som kommer att komma in, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

Remisstiden går ut den i mars och ändringarna ska börja gälla från och med den juli.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook