Ekonomi

Här är gänget som inte tar semester – måste jobba hela tiden

Fyra av tio småföretagare tar högst två veckors sommarsemester och mer än var femte tar bara ledigt någon enstaka dag i sommar. Att stycka upp ledigheten är också vanligt, visar en ny undersökning från ekonomiföretaget Visma.

– Som småföretagare kan det vara svårt att ta en lång och sammanhängande semester under sommaren, vilket de här siffrorna visar tydligt. Många är ensamföretagare, medan andra driver verksamheter som kräver ständig tillgänglighet. Har man anställda går också deras semesterönskemål före, säger Boo Gunnarson, Visma Spcs företagarexpert.

Undersökningen visar att fyra av tio småföretagare, 40 procent, tar ut högst två veckors semester under sommaren. Fler än var femte, 22 procent, uppger att de tar ledigt någon enstaka semesterdag.

Den som är anställd har enligt semesterlagen rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni, juli och augusti. Bland småföretagare är det omkring fyra av tio, 39 procent, som tar minst fyra veckor ledigt. Men samtidigt svarar drygt sex av tio, eller 62 procent, att de delar upp semestern under sommaren.

Den vanligaste anledningen att ta ut kort sommarsemester, eller dela upp den, är att verksamheten kräver att ägaren ständigt är tillgänglig. Det anger drygt var fjärde småföretagare i undersökningen, 26 procent, som främsta skäl.

– Man ska komma ihåg att många småföretagare samtidigt uppskattar flexibiliteten, att kunna styra över sin egen tid. Även en veckas ledighet eller en långhelg kan ge skön avkoppling och inspiration, säger Boo Gunnarson.

Omkring var åttonde småföretagare, 13 procent, hindras från att ta ut längre sommarsemester på grund av att lönsamheten i företaget inte räcker till. Samtidigt uppger nästan var tredje att ingenting egentligen hindrar dem från att vara lediga längre på sommaren.

Undersökningen genomfördes via e-post till cirka 15 000 företag mellan den 2 och 13 juni 2016. 1 018 svarade på frågorna. Den geografiska spridningen av de svarande motsvarar ett statistiskt urval.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook