Höglandet

Har Eksjö kommun gjort det igen? Så försvann Kampradpengarna


Kamprad trodde pengarna skulle gå till pensionärer. Eksjö kommun gav dem till någon annan och verkar följa en tradition.

Eksjö kommun fick pengar från en Kampradstiftelse för att ge till 70+are som stimulans i coronakrisen och som stöd till drabbad besöksnäring. Eksjö kommun har hittills valt stöd till privat bolag som lösning.

Vimmerby kommun fick också Kampradpengar. Där gick nästan alla pengar till pensionärer som fick presentkort till butiker i centrum och så var den saken ur världen och många äldre och butiksinnehavare gladare. Vinsten för det lokala samhället och näringslivet omedelbart redovisningsbar. I Eksjö kommun är allting luddigt. Höglandsnytt har till slut lyckats reda ut vissa saker.

I Eksjö kommun valde kommunledningen att tillsätta en övervakningsgrupp, avlöna kommunanställda och sponsra ett lokalt mediabolag som sporadiskt ger ut en tidskrift med glätta som tema. Banden till personer inom ledande positioner i kommunförvaltningen har varit täta ända sedan tidskriften började ges ut och den kommunala annonseringen riklig.

En stor del av Kampradpengarna gick till annonser i tidskriften. Enligt uppgifter till Höglandsnytt var det påstådda syftet att få in annonsörer som annars inte förekommer i lokal media. Så blev inte fallet, flera av annonsörerna förekommer regelbundet i annan lokal media, media som inte fått del av någon kommunal kapitalöverföring. Höglandsnytt har fått bekräftat från toppolitiker att tidskriften inte kunnat ges ut utan bidraget.

Höglandsnytt har frågat ansvariga på kommunen om de aktuella annonspriserna och efter lång tid och undvikande svar kunnat få ta del av dem. Det visar sig att Kampradpengarna gick till att subventionera annonserna i tidskriften med cirka 30 procent. Att döma av listpriserna finns det gott om pappersbaserad media med verksamhet i kommunen som erbjuder annonser till väsentligt lägre priser.

”Den delen i projektet med Kampradpengarna är klar nu. Vi är nu inne i nästa del”, säger ansvarig på kommunen i ett mail på tal om kapitalöverföringen i form av annonsering. Samtidigt försöker ansvariga på kommunen svära sig fria från ansvar genom att påstå sig enbart ha ”agerat mellanhand” men pengarna har givits till kommunen att hantera. Kommunen har sedan tillsatt en övervakningsgrupp där främst företrädare för den lokala intresseorganisationen Svensk handel funnits. Frågan kommer att aktualiseras huruvida uppdragen borde ha varit föremål för upphandling.

”Finns inga kopplingar över huvudtaget till någon tidskrift”, säger Maria Havskog (c), ordförande i kommunala tillväxt- och utvecklingsnämnden i ett ebrev till Höglandsnytt om kommunens förhållningssätt.
”I samarbete med Eksjö kommun”, står det klart och tydligt i tidskriftens marknadsföringsmaterial på tal om dess utgivning i coronatider.
Maria Havskog bekräftar att Kampradpengarna var ett bidrag till Svensk handel som företräder blott en liten andel av det coronadrabbade näringslivet i kommunen. Bidraget gavs således i form av annonser.

Det ska finnas mer Kampradpengar. Vad som händer med dessa är ännu oklart men det pågår en tävling för Kampradpengarna där vinsten är skraplotter. Samtidigt kämpar andra lokala pappersbaserade mediaföretag med sin överlevnad. Enligt initierade uppgifter till Höglandsnytt har andra medieföretag stillsamt vädjat om att få en skärv av Kampradannonserna men fått kalla handen. Däremot har övrig hårt coronadrabbad media uppmanats av kommunchefer att rikligt rapportera om på nyhetsplats hur pengarna går till deras konkurrenter under ursäkten ”guldkant åt 70+”.

Kommunledningen i Eksjö har en flera år lång tradition av ett skarpt ifrågasatt tätt förhållande till vissa föreningar och delar av näringslivet. En stor del av 10-talet måste kommunledningen ägna sig åt att försvara och bortförklara det oerhört generösa stödet till en arrangör av musikfestival samtidigt som andra föreningar stod fattiga vid sidan och tittade på.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook