Hård kritik för att de sagt ja till förstörelsen av Vättern | Höglandsnytt
Höglandet Jönköping Jönköpings län

Hård kritik för att de sagt ja till förstörelsen av Vättern

Justitieombudsmannen kritiserar länsstyrelsens hantering av Aktion Rädda Vätterns överklagande.

När Försvarets materielverk i december 2015 började provskjuta stora spränggranater in i fiskeförbudsområde i norra Vättern protesterade Aktion Rädda Vättern (ARV) omedelbart. ARV menade att länsstyrelsens godkännande av verksamheten var felaktigt. Men länsstyrelsen påstod att deras beslut att tillåta granatbeskjutningen inte gick att överklaga. Nu har JO fattat ett beslut som slår fast att länsstyrelsen förtjänar kritik för sin hantering av ARV:s överklagande.

I slutet på 2015 påbörjade Försvarets materielverk (FMV) en omfattande utprovning av de nya granatkastande Archer-pjäserna. Bombardemanget av känsliga områden i norra Vättern fortsatte i flera omgångar under vintern, våren och försommaren 2016.

Aktion Rädda Vättern överklagade vid varje provtillfälle. Även mark- och miljödomstolen, dit länsstyrelsen till slut tvingades föra ärendet, ansåg att ARV:s överklagande skulle avvisas. Ärendet fördes upp till regeringsnivå men där lades frågan i vänteläge.

När FMV aviserade en ny omgång granatsprängningar vecka 44 2016 gick dock mark- och miljödomstolen på ARV:s linje och rekommenderade regeringen att förbjuda den planerade skjutomgången. Regeringen inhiberade länsstyrelsens tillstånd men har ännu inte – elva månader senare – kommit med något slutligt beslut.

Under tiden har Aktion Rädda Vättern JO-anmält länsstyrelsen för felaktigt myndighetsutövande. Den 13 september 2017 kom Justitieombudsmannens beslut.

”Länsstyrelsen förtjänar således kritik för sin hantering av ARV:s överklagande.”, avslutar JO.

”Det är bra att länsstyrelsens märkliga hantering av granatbeskjutningarna kritiseras, Tyvärr går dock inte JO på djupet i ärendet. Då skulle det enligt min mening visa sig att det tillstånd från 2010 som FMV har, bör rivas upp och göras om”, säger Christer Haagman, konsult på MILHJOBYRÅN som ARV anlitat för att driva ärendet.

Det är bl.a. brister i tillståndet som gör att länsstyrelsen har svårt att hantera frågorna korrekt.

Aktion Rädda Vätterns ordförande Elisabeth Lennartsson är nöjd med att länsstyrelsen får kritik av JO.

”Vi hoppas att länsstyrelsen nu tänker sig för innan nya tillstånd att beskjuta Vättern med granater beviljas. Vi hoppas också att regeringen nu snart kommer med ett beslut i enlighet med mark- och miljödomstolens rekommendation. Granatsprängningar i Vättern måste förbjudas”, säger Elisabeth Lennartsson.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook