Debatt

Hellre kommunalråd än ekologisk mat i Vetlanda


[adrotate banner=”28″]
”Det har inte ansetts att det funnits pengar till att satsa på ekologisk mat i Vetlanda kommun. Samtidigt har det prioriterats att hålla sig med 3 kommunalråd och att anlita allt fler konsulter”, skriver Carina Strömbäck (v) och Anita Fagerholm (v) i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.
[adrotate banner=”27″]
I ekocentrums kartläggning av kommunerna ligger Vetlanda kommun i bottenskiktet när det gäller ekologisk mat. Detta är i högsta grad en prioriteringsfråga. Det har inte ansetts att det funnits pengar till att satsa på detta. Samtidigt har det prioriterats att hålla sig med 3 kommunalråd och att anlita alltfler konsulter.

Miljöpartiets motion om att uppnå 10 procent ekologiskt som tyvärr avslogs på Kommunfullmäktige skulle vara möjligt om prioriteringsordningen var en annan. Detta utan att behöva dra ner resurserna till Kärnverksamheterna. Vi kan både satsa på ekologiskt och närodlat. Det ena utesluter inte det andra.

Det är viktigt att våra barn från början får en kost som i så stor utsträckning som möjligt är producerad på ett hållbart sätt. Ju fler som handlar ekologiskt ju mer får man ner kostnaderna på de ekologiska varorna. Vi måste i kommunen vara föregångare och gå i bräschen. Detta skulle kunna vara ett steg till att bli en bättre miljökommun. Det vore väl dessutom positivt att kunna marknadsföra kommunen på det här sättet.

Carina Strömbäck Anita Fagerholm
Vänsterpartiet

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. Nu har Strömbäck och Fagerholm tagit på sig ullstrumporna igen. Givetvis är det moteiverat att ha synpunkter på kostnaden för kommunalråden men det är inget argument för att satsa på ekoligisk mat. Det finns så många andra områden att prioritera ifall kommunalrådskostnaden skulle försvinna.

    Det är bättre för kommuninvånarna om Strömbäck och Fagerholm satsar sin energi på att driva på effektivisering av tekniska förvaltningen och kummunledningsförvaltningen så att personalkostnaden kan minska i dessa två förvaltningar. Dessutom verkar vindarna blåsa för att kommunen skall bygga upp ett kontaktcenter. Det vore utmärkt om Fagerholm och Strömbäck kan bevaka detta så att det inte dyker upp nya kostnader i en sådan organisation. Om kommunen prompt måste ha ett kontaktcenter så går det utmärkt att flytta personal från kommunledningsförvaltningen till denna. Kommunstrateger, It-strateger och peronal från fastighetsförvaltningen kan med fördel internrekryteras till ett kontaktcenter.

Kommentarer avstängda