Vimmerby

Hemsjukvården slog till igen – åldring svårt skadad måste vårdas på sjukhus


Bristen har inneburit risk för allvarlig vårdskada, enligt kommunledningen. Socialnämnden i Vimmerby kommun gör nu en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan görs efter att hemsjukvården brustit i sitt omhändertagande av en patient.

Ett klagomål lämnades i somras till socialförvaltningen i Vimmerby kommun. Den handlade om brister i vård och omsorg som upptäckts av en anhörig. Den drabbade åldringen hade fått sår och allmäntillståndet var nedsatt. Följden blev att personen fick läggas in några dagar på sjukhus.

Klagomålet bedömdes vara allvarligt och en intern utredning startade som nu har avslutats.
– För att förhindra att liknande händelser upprepas har verksamheten beslutat att förbättra sin dokumentation, förbättra sitt bemötande och informationen. Ansvarig chef har också samtal med den personal som brustit i sitt arbete, säger Monica Örmander, medicinskt ansvarig sjuksköterska inom socialförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook