Jönköping Jönköpings län

Hemskickad från sjukhuset – försökte ta livet av sig


Läkaren skickade hem honom. Då begick han självmordsförsök. Ung man allvarligt skadad.
Inspektionen för vård och omsorg är inte helt nöjda efter att läkare på Ryhovs sjukhus skickat hem en självmordsbenägen ung man och sedan inte följt upp hans ärende. Mannen begick då ytterligare ett självmordsförsök och skadades allvarligt.
Fallet med den unge mannen anmäldes till IVO för granskning. IVO har avslutat granskningen och lämnar fallet utan åtgärd eftersom man anser att Ryhov förstått vad som gjorts fel.
Den unge mannen hade flera gånger försökt ta sitt liv med allvarliga skador som följd. Självmordsförsöken skedde under behandling. Trots detta skickade ansvariga på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på Ryhov hem mannen med bedömningen: självmordsrisk låg. Det var då han begick ytterligare ett självmordsförsök och återigen skadades svårt.
En uppföljning av mannens fall efter utskrivning var planerad men det bokades aldrig någon tid till öppenvården.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook