Eksjö Höglandet Jönköping Jönköpings län

Historiskt beslut: läkarna ska bort


Idag tisdag tog regionledningen det historiska beslutet att ta bort hyrläkarna och hyrsjuksköterskorna från Höglandssjukhuset och de andra sjukhusen i Jönköpings län. Förhoppningen är att spara in 115 miljoner kr.


Förlossningsentrén till Höglandssjukhuset blev ingången till död och smärta för Anebyfamiljen. Nu åtalas ansvarige förlossningsläkare. Foto: Höglandsnytt
Den fleråriga satsningen på AT- och ST-läkare och omorganisation av sjukvården, gör att Region Jönköpings län under 2016 kan börja utfasningen av sjuksköterskor och läkare från bemanningsföretag.
Vid årsskiftet 2015/2016 ska de allmänsjuksköterskor som anlitas via bemanningsföretag fasas ut. Under 2016 ska specialistsjuksköterskor och specialistläkare inom allmänmedicin, röntgen och psykiatri fasas ut, och inom övriga specialiteter ska utfasningen av specialistläkare vara avslutad under 2017, enligt den plan för utfasning som regionstyrelsen beslutade om.

Den totala kostnaden för bemanningsföretag bedöms för 2015 bli cirka 115 miljoner kronor, där sjuksköterskor utgör en liten del.
”Det är ett arbete som måste genomföras i nära dialog och samverkan med våra grannregioner, eftersom förändringen bäst genomförs över ett större geografisk område än bara vår egen region”, säger Jimmy Henriksson, gruppledare för Liberalerna, i ett uttalande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. ”Den fleråriga satsningen på AT- och ST-läkare och omorganisation av sjukvården, gör att Region Jönköpings län under 2016 kan börja utfasningen av sjuksköterskor…” Lås den meningen en gång till! Vad har en ”satsning på AT- och ST-läkare” med behovet av hyr-sjuksköterskor att göra ?!? Bevisar än en gång hur extremt långt från även en grundläggande förståelse av vårdens villkor som våra folkvalda befinner sig! Jimmy….nu får du och dina kollegor för tusan ta och skärpa till er!!! INGET av de problem som föreligger på regionens sjukhus idag blir det minsta BÄTTRE av att ni plockar bort hyrpersonalen!! Ordinarie personalen går på KNÄNA och i många fall är det enbart på grund av just hyrpersonalen och deras arbetsinsats som att flera i den ordinarie personalen inte sagt upp sig! Inte ens en ekonomisk besparing blir det av detta beslutet i och med att sjukfrånvaron hos ordinarie personal troligen kommer öka i motsvarande grad!

    Att sedan tala om ”satsningen på AT- och ST-läkare” som ett argument för att ta bort hyrpersonal är igen ett exempel på ren okunnighet! I Eksjö har vi bara senaste året förlorat 3 ST / nyblivna specialister, och en fjärde är kanske på väg bort också. Här finns inget överskott av ST-läkare utan de som är kvar får jobba desto hårdare, fram för allt vad gäller jourerna.

    Det ända sättet att kunna komma ifrån behovet av hyrpersonal är att börja betala sjuksköterskorna den lön de är värda, samt ge dem arbetsvillkor som är rimliga. Då kan vi behålla de som nu är kvar samt nyrekrytera – på riktigt! Därmed skulle vi inte behöva dra ner på antalet vårdplatser gång på gång vilket leder till stress och halvfarliga beslut om förkortade vårdtider, och därmed skulle även de yngre läkarna kanske stanna kvar.

Kommentarer avstängda