Småland

Hittades medvetslös efter sex timmar i kylan

Ledningen för Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett ej uppdagat självmordsförsök.

Fallet rör en person som själv larmade ambulans efter att ha tagit en överdos med insomningstabletter i kombination med alhohol. Väl på plats hittade ambulanspersonalen en till synes opåverkad person som förnekade självmordstankar och som som inte ville följa med till sjukhus. Efter konsultation med medicinläkare på akutmottagningen, en läkare som kontrollerade den uppgivna dosen av insomningsmedlet och fann den ofarlig, lämnades personen i hemmet i enlighet med sin egen vilja.

Sex timmar senare hittades den drabbade utomhus medvetslös och starkt nedkyld.

”Påföljande akutvård är lyckosam och patienten får inga fysiska men av det inträffande. En internutredning påvisar brister i kommunikation mellan ambulanspersonal och läkare samt bristfällig efterforskning av patientens tidigare historia. I den förekom liknande episoder, vilket borde ha föranlett en bedömning på plats av läkare med kompetens att ta ställning till tillfällig tvångsvård. Ett flertal rutiner kommer att ses över och aktualiseras i syfte att framgent hjälpa vårdpersonalen att identifiera patienter som inte inser sitt eget vårdbehov”, säger Lars Good, chefläkare, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook