Ekonomi Höglandet Nyheter

HJÄLP! De tänker hugga ner all skogDet rådde högkonjunktur i skogen förra året. Intresset för att avverka skog i Sverige var under 2018 det näst högsta på över 20 år. Det visar ny års-statistik från Skogsstyrelsen.

Den areal skogsmark som anmälts för avverkning ökade med 13 procent och en orsak är sommarens omfattande skogsbränder.

– Den anmälda arealen var hög under fjolåret och till stor del kan den förklaras av den högkonjunktur som varit och de relativt höga virkespriserna. Men vi ser också att sommarens många skogsbränder påverkar statistiken när skogsägarna anmäler att de behöver avverka den skadade skogen, säger Svante Claesson, utredare vid Enheten för policy och analys på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Alla skogsägare som vill avverka mer än 0,5 hektar skog måste anmäla det till Skogsstyrelsen senast sex veckor i förväg. Under 2018 kom det in nästan 68 000 sådana avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen, en ökning med sju procent jämfört med 2017 som även det var ett topp-år.

Mätt i antal hektar skog som anmälts för avverkning, visar statistiken på den näst högsta sedan 1995 (bara år 2014 var det högre). Den totala arealen skogsmark som anmälts för så kallad föryngringsavverkning under 2018 uppgick till 290 473 hektar, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med året innan. Arealen har ökat i 18 av 21 län. (Se statistik fördelat på län nedan!)

De största brandområdena under sommaren 2018 berörde cirka 21 000 hektar. Statistiken visar att hälften av den skogen anmälts för avverkning motsvarande lite mer än 11 200 hektar.

Även intresset för att avverka i fjällnära skog ökade under 2018 till drygt 3 400 hektar. En ökning med sju procent jämfört med 2017. När det gäller tillstånd för avverkning i ädellövskog minskade däremot den ansökta arealen med 18 procent och stannade på knappt 1 300 hektar.

En anmälan om att få avverka gäller i fem år och innebär inte med automatik att den anmälda skogen också avverkas.

Alla resultat finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas. I Statistiska meddelanden kan du ta del av resultaten i text, figurer och tabeller. Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook