Höglandet Jönköping Jönköpings län

HJÄLP! Han kunde inte kissa på ett dygn


Över ett dygn utan att kunna kissa och missbedömning från sjukvården. En man blev allvarligt sjuk.

Behandlingen på sjukhus av så kallad urinstämma försenades med ett dygn. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria. Region Jönköpngs län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmälan gäller en patient som sökte telefonrådgivning på grund buksmärta. I rådgivningsamtalet framkom inte att patienten inte kunde tömma urinblåsan (s k urinstämma). Besvären bedömdes därför inte som akuta. Patienten hänvisades till besök på vårdcentral dagen därpå, istället för till akutmottagning samma dag.

På grund av att uppgifterna inte inhämtades, behandlades inte urinstämman på sjukhus förrän drygt ett dygn senare.

”Denna försening kan ha bidragit till den påverkan på njurfunktionen som patienten drabbades av. Patienten är nu återställd”, säger Axel Ros, chefsläkare och ansvarig för lex Maria inom Region Jönköpings län, i ett pressmeddelande

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook