Hultsfred Småland Vimmerby

HJÄLTEN – Vägrade lämna sjukhuset, var ju allvarligt sjuk

Han vägrade lämna sjukhuset trots att läkaren ville skicka hem honom. Mannen var allvarligt sjuk i infektion i urinvägarna.

Chefsläkare Mattias Alvunger inom primärvårdsförvaltningen på landstinget i Kalmar län har gjort en anmälan enligt lex Maria efter brister i kommunikationen mellan vårdenheter.

Fallet gäller en 52-årig man som nyligen hade genomgått en prostatabehandling. Han fick svårigheter att tömma urinblåsan, feber och frysningar och kontaktade jourcentralen på telefon. Distriktsläkaren bedömde att det kunde röra sig om en infektion som borde behandlas på sjukhus och kontaktade bakjour på infektionskliniken och även en erfaren kirurg.

Distriktsläkaren rapporterade muntligen till personal på akutmottagningen och patienten hänvisades dit med syfte att han skulle läggas in. Någon skriftlig dokumentation gjordes dock inte.

På akutmottagningen togs patienten emot av en jourläkare som inte hade kännedom om vad som hade överenskommits. Patienten hade smärta och kunde inte tömma urinblåsan. Det övervägdes först att patienten skulle lämna sjukhuset med antibiotikatabletter.

Men eftersom patienten och anhörig av distriktsläkaren hade fått tydlig information att inläggning var nödvändig krävde de att få stanna kvar på sjukhuset.

”Akutjouren konsulterade först därefter en erfaren kollega och det beslutades om inläggning och att urinblåsan behövde avlastas med kateter. Det har funnits en risksituation för ett allvarligt infektionsförlopp om urinvägar inte hade avlastats och genom att viktig information om vad som överenskommits inte hade dokumenterats”, säger Mattias Alvunger i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook