Höglandet Jönköping Jönköpings län

HJÄRNBLÖDNING – Högländare svårt skadad i undersökningsrum


En patient svimmade under provtagning och fallet orsakade hjärnblödning. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient som i samband med en provtagning svimmade och fick en hjärnblödning. Tre dagar senare fick patienten huvudvärk och sökte akutvård.

Det visade sig då att patienten fått ytterligare en hjärnblödning och patienten transporterades till Universitetssjukhuset i Linköping för vård.

Någon operation behövdes dock inte och blödningen läkte ut av sig självt. Patienten led vid händelsen inte av någon känd sjukdom som kan ha orsakat svimningen.

”Att patienter känner oro och svimningskänsla inför provtagning är inte ovanligt men att patienter faller och drabbas av skada är mycket ovanligt. Åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelse ska inträffa i framtiden. Bland annat kommer nya rutiner att upprättas för hur provtagningsmaterial förbereds”, kommunicerar chefsläkaren Peter Blomstrand i ett pressmeddelande.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook