Höglandet

HJÄRTAT STANNADE – Du dör om du ligger på fel sjukhusavdelning

1317 personer räddades till livet efter plötsligt hjärtstopp i Sverige 2016, visar Svenska hjärt-lungräddningsregistret senaste uppgifter. Men uppgifterna visar också att folk dör som flugor på vårdavdelningar på sjukhusen.

Det Svenska hjärt-lungräddningsregistret är ett kvalitetsregister som sedan 1990 samlat in rapporter om plötsliga oväntade hjärtstopp där behandling med hjärt-lungräddning eller hjärtstartare påbörjats. Till registret rapporteras kontinuerligt data från ambulanssjukvården – prehospitalt och från akutsjukhus – hospitalt, data som sammanställs en årlig rapport.

År 2016 överlevde totalt 1317 personer ett plötsligt hjärtstopp som inträffade antingen på eller utanför sjukhus och mer än 90% av dessa hade en god neurologisk funktion.

Chansen till överlevnad är beroende av var på sjukhus som patienten befinner sig när hjärtstoppet inträffar. Om patienten befinner sig på Angiografiavdelning så överlever 63%, men om patienten befinner sig på vårdavdelning
så överlever bara 17%.

Helt avgörande för chansen till överlevnad är tid till påbörjande av behandling. I vissa avseenden fungerar detta utmärkt på landets sjukhus, enligt Svenska HLR-rådets var övergripande mål är att öka överlevnaden för personer som drabbas av ett plötsligt oväntat hjärtstopp.

I 90 % av samtliga fall påbörjas HLR inom 1 minut efter ett bevittnat hjärtstopp. En kritisk faktor är tid från inträffat hjärtstopp till defibrillering vid kammarflimmer. Här dröjer det fortfarande för länge speciellt på vårdavdelningar.

Hjärtstopp utanför sjukhus. Överlevnaden till 30 dagar har totalt sett ökat från 4% vid milleniumskiftet upp till 11% idag, en ökning som ses främst hos personer som har en defibrilleringsbar rytm.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook