Debatt

Högerpolitiken tydliggörs

Under de senaste dagarna har allt flera rapporter kommit ut som tydliggör effekterna av den politik som nu genomförs av den svenska högerregeringen. Resultatet är avskräckande.

Allt flera människor drabbas nu av de förändrade sjukförsäkringsreglerna och hamnar i en situation som kan betecknas som ”ingenmans land”. För sjuka för att kunna möta arbetsmarknaden men samtidigt för friska enligt regelsystemet för att kunna få ersättning ur sjukförsäkringen. För många innebär situationen en ekonomisk utveckling och mänskligt lidande som är ytterst oroväckande.

 

Under de senaste dagarna har också larmrapporter kommit om hur effekterna av den så kallade jobb och utvecklingsgarantin blivit efter förändringar i regelsystemen. Många människor med lång frånvaro från arbetsmarknaden ställs nu till förfogande till arbetsgivare som bara ser inkomstkällan av statliga ersättningar för att ta emot personer som avlönas från statskassan  till låga ersättningar. Få av de berörda får möjlighet till regelrätt arbete och arbetsförmedlingarna har inte tid att följa upp på lämpligt sätt.

 

Högerpolitiken är på väg att lämna vad som brukar kallas ” den svenska modellen ” på arbetsmarknadens och välfärdspolitikens område.

 

Förra socialförsäkringsministern Husmark Persson uttryckte utvecklingen så tydligt.

”Den svenska modellen har varit ett vinnarkoncept”.

 

Det som varit bra och kännetecknats av en annan politisk viljeinriktning skall nu ersättas

 

 Nu skall vanligt folk, som haft vinning av en utveckling med solidaritet och rättvisa, tryckas till. Effekterna av utvecklingen är uppenbar. Ett stor antal pensionärer, sjuka och arbetslösa skall betala för att friska, arbetsföra och de som har det allra bäst i landet skall få ytterligare skattesänkningar.

 

Orättvisepolitiken har ett pris, men högerregeringen är beredda att ta denna konsekvens.

 

Det finns andra möjligheter till utveckling av samhället. Den politiska oppositionen visade under hösten att det finns politik för en annan utveckling. De fyra regeringspartierna har dock stakat ut vägen för de kommande åren och på denna väg har rättvisa och solidaritet inget utrymme.

 

GÖTE WAHLSTRÖM

Bankeryd

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook