Ekonomi Höglandet

Högkonjunktur på Höglandet – många jobb och arbetslösheten ökar

Det råder högkonjunktur i Jönköpings län, och de kommande 18 månaderna väntas 4 000 fler länsbor få jobb, konstaterar Arbetsförmedlingen i en analys och prognos.

”Efter en lång period av svag global tillväxt och världshandel vänder nu trenden. Effekten blir att även industrin på ett tydligt sätt hakar på den starka utveckling som skett inom nästan alla branscher och i offentlig sektor i länet de senaste åren. Tillsammans med bland annat en fortsatt stark byggkonjunktur och hushållskonsumtion, bidrar det till ett ordentligt avtryck i anställningsplanerna”, konstaterar Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten väntas dock fortsätta stiga. Den har stigit sedan februari i år och väntas nå 6,7 procent i slutet av nästa år (den låg på 6,4 procent nyligen).

– Anledningen är inte ett försämrat arbetsmarknadsläge utan främst att många nyanlända, som kom till Sverige under 2015, nu skriver in sig som arbetssökande. De är i arbetsför ålder och omkring hälften har motsvarande gymnasieutbildning eller högre, vilket efterfrågas. I och med att det i princip råder full sysselsättning bland inrikes födda är det här ett stort arbetskraftstillskott i tider när arbetsgivare har mycket svårt att rekrytera, säger arbetsmarknadsanalytiker Ida Karlsson i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook