Ekonomi Höglandet Jönköping Jönköpings län

Höglandet har lägsta arbetslösheten i Sverige

Höglandet och Jönköpings län har rikets lägsta arbetslöshet, d v s för inrikes födda, enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik.

Under december fortsatte arbetslösheten att sjunka i Jönköpings län. Men den starka arbetsmarknaden ger inte utdelning för alla. Samtidigt som länet hade Sveriges lägsta arbetslöshet bland inrikes födda så stiger arbetslösheten för personer födda utanför Europa och för dem med högst förgymnasial utbildning.

2016 har varit ett starkt år för arbetsmarknaden i Jönköpings län. Antalet inskrivna arbetslösa minskade för tredje året i rad och så gjorde också antalet inskrivna unga (18-24 år). Vid årsskiftet hade Jönköpings län den femte lägsta arbetslösheten, den tredje lägsta ungdomsarbetslösheten och den allra lägsta arbetslösheten bland inrikes födda i hela landet, 3,0 procent.

Men det är stora skillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Jönköpings län har högre arbetslöshet bland utrikes födda än riksgenomsnittet, 24,6 procent.

– Eftersom arbetslösheten är så låg bland inrikes födda är det bland de utrikes födda som en stor del av potentialen för nyrekryteringar ligger för företagen i länet, säger Tomas Cederwall, chef för Arbetsförmedlingen i Jönköpings län, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook