Aneby Ekonomi Eksjö Höglandet Jönköping Jönköpings län Nässjö Sävsjö Tranås Vetlanda

HÖGLANDET: Nästan alla arbetslösa är lågutbildade eller utlänningar

Arbetsförmedlingen prognos är att arbetslösheten fortsätter att sjunka under det kommande året, från 6,3 procent under fjärde kvartalet i år till 6,1 procent – motsvarande 10 900 personer – under samma tid 2018. Av de arbetssökande tillhör nu 80 procent en eller flera grupper som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden.

Det handlar arbetssökande med högst förgymnasial utbildning, med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, 55–64 år, samt utomeuropeiskt födda vilka utgör den största andelen.

Många i den lediga arbetskraften har inte den kompetens som efterfrågas, enligt Arbetsförmedlingens genomgång. Låg utbildningsnivå, utebliven kompetensutveckling till följd av långa tider i arbetslöshet samt små kunskaper i svenska är några exempel. Personer i dessa grupper behöver generellt sett längre tid på sig att hitta ett arbete, och mer individanpassat stöd.

– I Jönköping har vi tillsammans med kommunen ordnat vägledningsgrupper för utomeuropeiskt födda kvinnor med goda resultat. Vi pratar yrken, utbildning och möjligheter på arbetsmarknaden. Vi bygger nätverk och besöker företag, vilket vidgat perspektiven hos både deltagare och arbetsgivare, säger Tomas Cederwall, chef för Arbetsförmedlingen i Jönköping, i ett pressmeddelande.

Just bland utomeuropeiskt födda kvinnor är både arbetskraftsdeltagande och förvärvsarbetande särskilt lågt. I och med att det i princip råder full sysselsättning bland inrikes födda, finns den största potentialen att möta det stora arbetskraftsbehovet hos gruppen utrikes födda, och framför allt hos kvinnor, ser Arbetsförmedlingen i sin kartläggning.

Minst en avslutad gymnasieutbildning – det är i regel grundkravet för en anställning på svensk arbetsmarknad idag. Samtidigt har fyra av tio inskrivna arbetssökande högst förgymnasial utbildning, och gruppen har ökat kraftigt de senaste åren. Arbetsförmedlingens undersökning visar att situationen kan bli än mer utmanande på fem års sikt.

En majoritet av arbetsgivarna anger nämligen att de planerar att ersätta pensionsavgångar med likvärdig kompetens. Inom industrin, liksom i offentlig sektor, planerar var femte arbetsgivare ett ersätta med högre utbildning eller kompetens.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook