Ekonomi Hultsfred

HÖGLANDSCHOCKEN: De har en miljard kronor i lån

Mörlundabaserade stockholmsbörsnoterade skogskoncernen Bergs Timber ingår nytt låneavtal.

Bergs Timber AB med dotterbolag har ingått avtal med Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och AB Svensk Exportkredit (SEK) som långivare om, bland annat, refinansiering av huvuddelen av koncernens befintliga lån.

De nya kreditfaciliteterna om sammanlagt 750 miljoner kronor har en treårig löptid och innefattar tre periodlån samt en revolverande facilitet om 250 miljoner kronor. Periodlånen ska amorteras kvartalsvis från och med 30 september 2019.

Villkoren för de nya kreditfaciliteterna överensstämmer med den offert som tidigare lämnats av Danske Bank och SEK. Låneavtalet innehåller sedvanliga finansiella åtaganden som bl.a. begränsar handlingsutrymmet för Bergs Timber AB (publ) avseende pantsättning av tillgångar, upptagande av lån eller ställande av borgen, att sälja eller överlåta tillgångar samt att fusionera eller konsolidera verksamhet med annat bolag.

Dessutom föreskriver låneavtalet att årlig vinstutdelning inte ska överstiga 40 procent av föregående års vinst.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook