Ekonomi Höglandet Tranås Ydre

HÖGLANDSHJÄLTARNA BYGGER IGEN – Vägen som kommer förändra ALLTING

Kommunala energibolaget Tranås Energi gör det igen, bygger fiskväg i Visskvarn.

Nu startar Tranås Energi bygget av en fiskväg runt vattenkraftverket i Visskvarn i Ydre. Fiskvägen är tänkt att gynna den biologiska mångfalden och målet närmar sig nu: en fri vattenväg mellan tre sjöar.

Arbetet kommer att pågå under hösten och i dagarna har markförberedelserna startat på platsen. En konstgjord bäck ska sedan anläggas och göra det möjligt för fisken att passera både upp- och nedströms förbi nivåskillnaden vid kraftverksdammen.

Fiskvägen kommer att gynna den öring som finns nedströms vattenkraftverket eftersom fiskarna får möjlighet att ta sig vidare upp genom Bulsjöåns vattensystem. Även den stationära öring som lever i Bulsjöån kommer att gynnas av borttagandet av hindren i vattenvägen.

– Tack vare åtgärderna kommer öringen att kunna utöka sina lek- och uppväxtområden. Vissa delar av Bulsjöån har dessutom redan iordningsställda lekområden, säger Magnus Lundberg, ansvarig för vattenkraftproduktion på Tranås Energi, i ett pressmeddelande.

Tranås Energi äger tre vattenkraftverk och en kvarndamm på sträckan mellan sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen. När Visskvarn miljöanpassats återstår endast åtgärder vid kvarndammen i Oppeby innan målet att göra hela vattenvägen tillgänglig för vandrande fisk är uppnått.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook