Debatt

Höglandspolitiker varnar: mänskliga lidandet kan bli stort


[adrotate banner=”27″]
”Kostnaderna kan bli mycket höga och det mänskliga lidandet stort, om vi passivt inväntar katastroferna i form av fler skogsbränder, stigande vattennivåer och fler skyfall”, skriver Höglandspolitikerna Etelka Huber (mp) och Kew Nordqvist (mp) i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.
[adrotate banner=”27″]

De senaste veckorna har stora delar av Sverige drabbats av flera väderrelaterade katastrofer. Västmanland upplevde den värsta skogsbranden i modern tid. Branden har krävt människoliv, tusentals människor har tvingats fly från sina hem och stora områden har totalförstörts. Skogsbranden är först och främst en fruktansvärd katastrof för alla dem som drabbats. De hundratals brandmän som kämpat heroiskt mot lågorna dag och natt den senaste tiden har gjort ett otroligt arbete. Stödet från tusentals frivilliga har också haft en avgörande betydelse.

Samtidigt som branden härjat denna sommar, minns vi i Jönköping förra årets hundraårsregn med stora översvämningar till följd av skyfall. Det orsakade skador för miljontals kronor. Den ökade översvämningsrisken drabbar framförallt strandnära bebyggelse, vägar och järnvägar.

Väderrelaterade katastrofer har alltid förekommit, men klimatforskningen visar att extrema väder kommer att komma oftare och bli mer omfattande än tidigare. För oss här i Jönköpings län, innebär det varmare klimatet paradoxalt nog en risk både för fler översvämningar och fler skogsbränder. Lagan genom Värnamo utgör ett ständigt hot, där invallningar förhoppningsvis klarar hålla vattenmassorna på rätt sida.

Alla samhällets sektorer och funktioner kommer att påverkas av ett förändrat klimat. Vägar, järnvägar, energisystem, kommunikation, vatten och avlopp, jord- och skogsbruk, vård och hälsa samt ekosystemtjänster kommer att utsättas för nya förhållanden och påfrestningar. Därför måste vi göra allt för att hindra att liknande väderrelaterade katastrofer inträffar igen.

Kostnaderna kan bli mycket höga och det mänskliga lidandet stort, om vi passivt inväntar katastroferna i form av fler skogsbränder, stigande vattennivåer och fler skyfall. Miljöpartiet vill att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska få ett tydligt uppdrag att ta huvudansvaret för att klimatsäkra Sverige. Vi vill också öka stödet till klimatanpassning med 3 miljarder de kommande tre åren, och öka stödet till hemvärnet med 150 miljoner. De ökade resurserna till MSB ska användas för att bygga upp en bättre beredskap vid naturkatastrofer som skogsbränder, översvämningar eller skyfall. Det kan handla om att bygga om infrastruktur, säkerställa att elnätet fungerar och att köpa in material som kan användas i den operativa verksamheten.

Denna politik har vi drivit sedan länge, men alliansregeringen har gång på gång sagt nej.

Vi har inte råd att stillasittande vänta på att klimatförändringarna ska ge oss ett alltmer extremt och alltmer oförutsägbart väder, vi måste agera nu. Vi kan aldrig vaccinera oss mot naturkatastrofer, men vi kan göra mycket för att minimera skadeverkningarna.

Kew Nordqvist
Kandidat till riksdagen (MP)

Jens Mattsson
Kandidat till riksdagen (MP)

Emma Hult
Kandidat till riksdagen (MP)

Etelka Huber
Kandidat till riksdagen (MP)

[adrotate banner=”108″]

[adrotate banner=”23″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook