Höglandssjukhuset JO-anmäls

Höglandssjukhuset är ett av de sjukhus som anmäls till Justitieombudsmannen för delaktighet i sjukhusserier på tv.

Organisationen Centrum för rättvisa har anmält ett dussin landsting för att man låtit sjukhuspersonal delta i tv och kommentera sjukdomsfall i sändning. En av de anmälda är Höglandssjukhuset och dess medverkan i akutserien På liv och död, rapporterar TV4.
Sjukhusledningen har tidigare försvarat serien med att alla patienter och anhöriga fått godkänna sin medverkan i förväg och hållit sig till Socialstyrelsens regler men nu ska JO alltså utreda saken.

[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook