Högt tonläge men avsaknad av empati. | Höglandsnytt
Debatt

Högt tonläge men avsaknad av empati.

Det är högt tonläge när moderatföreträdare presenterar sin politik. Det är dock en fullständig avsaknad av empati som kännetecknar de framlagda förslagen.

När moderatföreträdarna från länet beskriver sina drygt hundra propositioner till riksdagen så kan vi konstatera att förslag saknas för att skydda de mest utsatta i samhället. Unga med svår ohälsa lämnas i utkanten av skyddsnäten, människor som drabbats av ohälsa under livets gång skickas ut ur försäkringssystemen, barn tvingas på grund av föräldrarnas ekonomiska problem ut från hemmens trygghet.

 

Högerpolitiken skapar klyftor samtidigt som moderatföreträdarna slår sig för bröstet och talar om mängden av propositioner. I media börjar nu även småpartierna i regeringen reagera över utvecklingen och påtalar bristerna i de förelagda förslagen. Det är ett efterlängtat men sent uppvaknande. Applåder och tillstyrkanden till moderatpolitiken är det som kännetecknat Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna till dags datum.

 

När Europas stater nu börjar tala om undret i Norden, med stark ekonomi och möjligheter, så missar man att sveriges regering just nu är i begrepp att lämna den nordiska välfärdsmodellen. Generell välfärd, socialförsäkringssystem, stabil arbetsmarknad är nu på väg att lämna plats för vad som brukar kallas nyliberalismen. Ett samhällssystem som ger förutsättningar för de relativt välbeställda på andras bekostnad.

 

Om Fp och C menar något med sin kritik på central nivå är det dags att visa det också i praktisk handling. Om så inte sker är det bara att konstatera att värmen i knäet på Reinfeldt ger mera trygghet för vissa partiföreträdare än den trygghet som medborgarna har rätt till i dagens samhälle.

 

GÖTE WAHLSTRÖM (S)

Bankeryd

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook