Debatt

Höjd skatt för löntagare – eller sänkt för pensionärer?

Nu bekräftar Lars Ohly det som vi har misstänkt om de rödgröna vänsterpartiernas skattepolitik. När de säger att de vill utjämna skillnaderna i beskattning mellan löntagare och pensionärer ska det delvis ske genom att skatten höjs för löntagarna.

Kristdemokraterna har ett annat besked att ge: Vi vill minska skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer, men inte genom skattehöjningar för löntagare utan genom skattesänkningar för pensionärer! Detta är en politik som har fått stort genomslag i alliansregeringen och som resulterat i flera skattesänkningar för pensionärer. Under denna mandatperiod har vi redan sänkt skatten med totalt 10,5 miljarder kronor. I ett första steg 2011 vill vi förstärka det förhöjda grundavdraget med 2,5 miljarder kronor – utöver våra tidigare förslag. Utöver detta är ambitionen att gå vidare och ytterligare sänka skatten för pensionärer. Om ekonomin tillåter öppnar vi för ett andra steg på 2,3 miljarder kronor. Med de redan genomförda stegen innebär detta en skattesänkning på 7.070 kr per år för en garantipensionär och 10.194 kr för en pensionär med 200.000 kr i pension. Vi vill fortsätta förstärka pensionärernas ekonomi genom skattesänkningar även under nästa mandatperiod. När andra grupper får förbättringar är det rimligt och rättvist att även pensionärerna får sänkt skatt. STEFAN ATTEFALL (KD)Jönköping Riksdagsledamot (KD) och ordförande i finansutskottet IRENE OSKARSSON (KD)Aneby Riksdagsledamot

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook