Höglandet Jönköpings län

Hon berättar om största hotet mot Höglandet

I mars tillträder Jönköpingsbon Malin Bengnér posten som ny smittskyddsläkare för Jönköpings län efter Peter Iveroth som går i pension.

– Antibiotikaresistenten är ett av våra största hälsohot i framtiden så det är viktigt att fortsätta arbetet för en klok antibiotikaanvändning men också god hygien och vaccination för att minska behovet av antibiotika, säger Malin Bengnér i ett uttalande.

Malin Bengnér kom till länet som AT-läkare år 2000. Sedan 2002 har hon arbetat på infektionskliniken i Jönköping och de senaste fyra åren har hon varit biträdande smittskyddsläkare.

Nu blir hon ordinarie smittskyddsläkare i Jönköpings län, en tjänst som också är en myndighetsperson.
– Det innebär vissa befogenheter, till exempel möjlighet till tvångsåtgärder vid smittspårning av allmänfarliga sjukdomar som blodsmittor, sexuellt överförbara infektioner eller tuberkulos, där personer behöver lämna prover. Något som dock sällan behöver användas, förklarar Malin Bengnér i ett pressmeddelande.

I arbetet ingår även omvärldsbevakning när det gäller smittskyddsfrågor.

– Den viktigaste rollen är kanske att ha en blick ut mot omvärlden och omvandla det som händer till hur det påverkar oss och sprida ut information till sjukvården och allmänheten för att skapa trygghet. Vi måste till exempel ha beredskap för att det kan komma en ny influensapandemi likt svininfluensan, säger Malin Bengnér.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook