Höglandet Jönköping Jönköpings län

HON GICK SEX MÅNADER MED HJÄRNTUMÖR – Läkarna såg ingenting

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en patient med hjärntumör fick diagnos först sex månader efter första kontakt med sjukvården.

Ärendet handlar om en patient som var i kontakt med flera vårdenheter under våren 2018 för besvär som senare visades bero på hjärntumör.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

”På grund av att diagnos ställdes med cirka sex månaders fördröjning har behandlingen också fördröjts. Patienten är under fortsatt behandling”, delger chefsläkaren Axel Ros i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook