Hon visade sin delvis nakna kropp för en man | Höglandsnytt
Höglandet Nyheter

Hon visade sin delvis nakna kropp för en man

Kränkande fotografering vid kontakt mellan två personer via webbkamera, konstaterar nu Högsta domstolen.

Två personer hade kontakt via webbkamera. En bildupptagning har ansetts ske i hemlighet när den ene personen utan den andres vetskap startade inspelningsfunktionen på sin dator.

En kvinna visade i sin bostad via webbkamera sin delvis nakna kropp för en man. Han lagrade bilder av detta genom sin dator. Kvinnan hade inte samtyckt till bildupptagningen.

Mannen åtalades för kränkande fotografering. En förutsättning för att kunna döma för det brottet är att bildupptagningen har skett i hemlighet, menar HD.

Bestämmelsen om kränkande fotografering skyddar mot fotografering när man befinner sig inom en personlig sfär. Högsta domstolen uttalar att en person som befinner sig på en sådan plats som omfattas av straffbestämmelsen, t.ex. i en bostad, inte ska behöva räkna med att bilder överförda genom ett videosamtal lagras av mottagaren. Om det ändå sker, utan att den enskilde upplyses om det, får därför en sådan inspelning anses ha skett i hemlighet. Det faktum att den utrustning som användes i det här fallet innehöll flera funktioner, bl.a. bildupptagning, påverkade inte den bedömningen, lyder domstolens utslag.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook