Jönköping Jönköpings län

HOTET mot Vättern: de tänker dricka vattnet

Ett bolag för drickande av Vätternvatten är på väg att bildas. De tänker också borra en flera mil lång tunnel.

Småland försörjer redan, förutom sin egen befolkning, också stora delar av Skåne med dricksvatten från sjön Bolmen. Nu är det dags för nästa steg.

Planerna har funnits länge på att invånarna i Närke och sydvästra Västmanlands län ska ta sitt dricksvatten från Vättern.
Lösningen är att bygga en fyra mil lång bergtunnel från Vättern upp till de olika kommunerna i Örebro län. Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro kommun deltar i projektet.
I veckan skickades förslaget till den gemensamma bolagsbildningen ut för godkännande till de åtta deltagande kommunerna.

Kommunerna tar sitt dricksvatten huvudsakligen från ytvattentäkter som sjöar eller åar. Klimatförändringar, städernas utbredning, läckage från jord- och skogsbruk med mera ökar risken för en försämrad vattenkvalitet i vattentäkter. Redan idag är det tidvis problem med vattenkvaliteten i bland annat Svartån i Örebro kommun. Många kommuner saknar också en reservvattentäkt, ifall den ordinarie vattentäkten blir otjänlig.

Vättern ligger högre än Närkeslätten, Hjälmaren och Mälaren. Mellan Vättern och Närkeslätten finns dock en höjdrygg som ligger ännu högre. En borrad bergtunnel har efter flertalet tekniska utredningar visat sig vara den bästa lösningen för vattnets infrastruktur.

Tunneln skulle sträcka sig knappt fyra mil genom en kärna av i huvudsak granit. Provborrningar har visat att berget är hårt och stabilt. Bergtunnelns naturliga självfall gör att vattnet inte behöver pumpas över höjdryggen.

Om planerna blir verklighet byggs ett nytt vattenverk utanför Hallsberg. Vattnet transporteras sedan vidare i länet via vattenledningar. Några av de nuvarande vattentäkterna kommer att finnas kvar och fylla en viktig funktion som reservvatten.

Deltagande kommuner kommer nu att ta ställning till om de ska bilda ett gemensamt bolag som ska driva arbetet vidare. Sedan startar en formell process med bolagsbildning och att ansöka om tillstånd. Det kommer att krävas miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. Därefter ska tunnlar, vattenverk och ledningar byggas och driftsättas.
Att faktiskt kunna ta dricksvatten från Vättern kan därför bli verklighet omkring år 2030.

Vättern hotas dock av Försvarsmaktens påstådda behov av att skjuta enorma mängder giftiga kulor ner i vattnet. Planer på en gruva

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook