Höglandet Jönköping Jönköpings län

Huggen med yxa – läkare missade såret


En utredning gällande bristande handläggning av sårskada har nu dragit igång.

En handskada med senskada i ett finger blev inte korrekt handlagd vid den första kontakten med vårdcentralen. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient som sökte vårdcentralen efter en skada genom yxhugg. Vårdcentralens läkare missade en senskada, som upptäcktes först två dygn senare i samband med att patienten sökte för en infektionskomplikation.

Skadan kunde senare åtgärdas av ortoped och har inte lett till några bestående men, försäkrar sjukhusledningen i ett pressmeddelande.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten för vård och omsorg, IVO.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook