Nyheter

Hundrastplats förslag till tekniska nämnden i Vetlanda

Skapa en inhägnad hundrastplats, som också kan förses med några enkla agilityhinder i området mellan ÖoB/Family House och villaområdet upp mot Bäckseda föreslår Camilla Stenlöv i en inlaga till tekniska nämnden i Vetlanda

Hon sitter själv som ersättare för (S) i nämnden och har tagit till sig av av de inriktningsmål kommunen har slagit fast att man ska sträva mot. Bland annat står där som ett av målen att ”etablering av fler mötesplatser av olika slag stimuleras”. Det ligger bakom hennes skrivelse som också tar upp såväl förbättringar av befintliga gång- och cykelbanor som nya.

 

När det gäller hundrastplatsen menar hon att en sådan enkelt skulle kunna skapas på den kommunala marken mellan affärerna och villaområdet. Den areal som krävs är bara de ungefär 800 outnyttjade kvadratmeter gräsyta som ligger där.

 

Det som behövs är ett vanligt stängselnät och en grind. Förutom de enkla agilityhindren i en del av områden skulle en bänk och ett bord behövs. Människor träffas och hundarna går lösa i inhägnaden, vilket är nyttigt för dem, både fysiskt och psykiskt.

 

Förslaget ligger med andra ord helt i linje med inriktningsmålet. Den här typen av rastgårdar finns för övrigt i de flesta städer av dignitet.

 

Apropå hundar skriver förslagsställaren att fler hundlatriner behövs, inte minst i Illharjenområdet. Camilla Stenlöv menar att det över huvud taget är ont om sådana i centralorten. Hundägarna vet med sig att hundbajset ska plockas upp men vad hjälper det när det inte finns någon stans att slänga påsarna.

 

I stället hamnar påsarna i naturen. Och det är ju knappast meningen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook