Debatt Opinion

Hur länge skall arbetarna tolerera hyckleriet och sveken?

I senaste ”Uppdrag Granskning” fick vi en bild av hur extremhögern med socialdemokraternas och fackets hjälp lyckats splittra arbetarna.
För faktum är att socialdemokraterna och LO är delaktiga i den låglönepolitik som EU driver för att splittra arbetarna i unionen och göda företag och banker.
Genom att inte likalönsprincipen gäller för arbetare som kommer från övriga länder i unionen tvingar man ner de svenska lönerna successivt. Detta är ingen tillfällighet utan har hela tiden varit EU-politikernas målsättning för att rädda deras usla politik. För visst är det politikerna såväl i EU som i de anslutna medlemsländerna som medvetet skapat regler för att ta ifrån arbetarna kollektivavtal och övriga arbetsrättsliga rättigheter.
När Lissabonfördraget – som är grunden för kriget mot arbetarna – togs så var såväl socialdemokraterna som LO med Wanja Lundby-Wedin i spetsen pådrivande. De stödde och verkade därmed för en extrem marknadsliberal politik som har som främsta mål att tvinga ner arbetarnas löner och rättigheter. Socialdemokraterna hade kunnat stoppa Lissabonavtalet (en helt odemokratisk grundlag som anger vilken politik som måste föras) men gjorde det inte.
Sverige har i dag många hundratusen arbetslösa och de blir inte färre genom att såväl LO som socialdemokraterna stöder EU.s krig mot arbetarna. För visst är det ett krig – inte med skjutvapen – men väl med lagstiftning som tar ifrån arbetarna de rättigheter de kämpat för i hundra år.
I Europa växer nu arbetslösheten ohejdat jämsides med att ett proletariat av större omfattning än för hundra år sedan blir resultatet av den förda politiken och lagstiftningen. Samtidigt går regeringarn – även i Sverige – in och räddar bankerna åt kapitalisterna.
Inte nog med att man med lagstiftningens hjälp har tagit ifrån arbetarna deras trygghet och rätten att träffa avtal. Genom att skapa en monetär union, – EMU, euron, konvergenskraven, stabilitetspakten- , en renodlad skrivbordsprodukt av avdankade politiker, har man än mer bäddat för kriser och fattigdom för europas arbetare, löntagare och pensionärer. Men också för sjuka och arbetslösa.
I tron att lösa krisen har man sedan genomfört sådana åtstramningar att köpkraften och möjlighet till konsumtion i flertalet länder stoppats. Därmed får företagen slå igen och arbetslösheten ökar än mer.
När jag häromdagen hörde socialdemokraten Waidelich i riksdagen, tala om EU på ett sätt där all kritik mot nedmontering av välfäden och arbetarnas rättigheter saknades kunde jag inte tänka mig att den mannen företrädde arbetarrörelsen.
Samma måste man tänka om dagens socialdemokrati och LO. Genom accepterandet av Lissabonfördraget och deras uteblivna kritik mot EU-s arbetarfientliga politik går det inte att tro att de numera företräder de breda folklagren, arbetarrörelsens ideér och värderingar och i än mindre grad demokratin.
Politikerna inkl socialdemokraterna förvånas över att de sk avgrundspartierna föds på nytt och mer och mer tar plats i parlamenten. Är det något att förvånas över? När högern vinner inflytande och välfärdssamhällena avvecklas har historien visat att de högerextrema grupperna växer sig starka.
Men inte ens detta får socialdemokraterna att ta avstånd från den politik och det regelsystem som härskar i EU. Med andra ord. Socialdemokraterna har inte bara varit lojala mot EU de har tom verkat för den utveckling vi nu ser.
Det är på tiden arbetare och löntagare ser falskheten, hyckleriet och sveket mot dem, de breda folklagren och demokratin. Men inte bara stannar vid detta utan väljer ledare som i stället för lojalitet mot nomenklaturan i EU och kapitalet visar trohet mot arbetarrörelsen ideér och solidaritet med de breda folklagren. I dag sviker socialdemokraterna och LO helt.
Olle Ljungbeck
[adrotate banner=”6″]
[adrotate banner=”7″]
[adrotate banner=”23″]
[adrotate banner=”34″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook