Ekonomi Nyheter

Hur lyckades de? Kokainligan har åkt fast


Smuggling av papperark impregnerade i kokain, nu har domen kommit. Attunda tingsrätt har nu meddelat dom mot två personer som åtalats för bl.a. synnerligen grov narkotikasmuggling.

I målet har två personer varit åtalade för synnerligen grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott. Åklagaren har påstått att de tilltalade under perioden den 16 januari 2018 – 20 maj 2018 tillsammans och i samförstånd fört in 27 försändelser som innehållit sammanlagt 13 894 gram kokain från utlandet till Sverige utan att anmäla det till tullbehandling.

Tingsrätten har kommit fram till att de fem försändelser som tagits i beslag innehållit kokainimpregnerade pappersark utformade som avtal och att det är utrett att försändelserna sammanlagt innehållit 2 894 gram kokain. De två tilltalade döms för att tillsammans och i samförstånd ha smugglat in narkotikan i försändelserna. Vad gäller övriga 22 försändelser har dessa inte tagits i beslag och tingsrätten anser inte att åklagaren förmått styrka att även dessa innehållit kokain. De tilltalade döms därför endast för fem fall av narkotikasmuggling som vart och ett är att bedöma som grovt brott.

Åklagaren har även påstått att de tilltalade tillsammans och i samförstånd den 16 maj 2018 på två olika adresser i Stockolms län innehaft sammanlagt 397 gram kokain.

Tingsrätten har i den delen kommit fram till att de tilltalade tillsammans och i samförstånd innehaft knappt 367 gram kokain på en av adresserna och att en av de tilltalade därutöver innehaft drygt 30 gram kokain på den andra adressen. De tilltalade döms därför för grovt narkotikabrott avseende det större innehavet och en av de tilltalade döms även för narkotikabrott avseende det mindre innehavet.

Påföljden för var och en av de tilltalade har bestäms till fängelse sex år och sex månader. Tingsrätten har även beslutat att de ska vara kvar i häkte till dess domen vunnit laga kraft.

Tingsrätten har vidare förverkat kontanter, tillgodovande på ett bankkonto och en bil eftersom det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brott – och så vitt avser bilen – har trätt i stället för sådant utbyte än att så inte är fallet.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook