Nyheter

Hur ska Vetlanda lösa sin information?

Fortfarande är inget klart hur Vetlanda kommun ska lösa problemet med informationen. Inge Gustafsson, som kom in som informationsstrateg men numera tituleras informationschef, har fått sitt vikariat förlängt till 31 december.

Under hösten har Inge Gustafsson vid sidan det vanliga informationsarbetet tagit fram en utredning om kommunens framtida organisation av informationsverksamheten. Den är en ganska diger lunta, som presenterats för en grupp politiker. De personer ute på förvaltningarna, som också jobbar med informationen, har fått en muntlig dragning. Närmast ska utredningen diskuteras av kommunstyrelsens arbetsutskott.

I utredningen förordar Inge Gustafsson en ledningsstab på tre personer med bibehållande av ”lokalredaktörerna” ute på förvaltningarna. Det fanns från början ett förslag till som dock skrotades innan det kom så långt som till en noggrannare utvärdering.

Det finns med andra ord egentligen bara ett förslag som politikerna inom en nära framtid har att ta ställning till.

”Det är naturligtvis också en budgetfråga”, konstaterar Magnus Färjhage, kommunchef.

Inge Gustafssons vikariat som informationsstrateg/informationschef à 47 000 kronor i månaden nalkas sitt slut – men ännu har man från kommunledningens sida inte vidtagit några åtgärder för att fylla luckan, som kan komma att uppstå, om han återvänder till sitt ordinarie jobb i Stockholm – han lockades ner till Vetlanda av Klas Håkansson, förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Magnus Färjhage förklarar att man jobbar med frågan om framtiden på informationssidan. Man har inte aktivt annonserat ut tjänsten.

”Det är inte givet att vi kommer att göra det heller”, säger han. ”Det är möjligen så att vi kan hitta rätt man internt.”

På personalkontoret, förlåt HR-avdelningen, arbetar man inte med frågan. Klas Håkansson är ordförande i personal- och organisationsutskottet, under vilket HR sorterar.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook