Höglandet Nyheter

HURRA! Mer makt till Sverige

Som en följd av att Storbritannien lämnar EU år 2019 kommer landets 73 platser i Europaparlamentet att stå tomma. Det förslag till mandatfördelning i parlamentet som antogs på onsdagen innebär att Sverige tilldelas ett extra mandat och därmed företräds av 21 ledamöter efter nästa val till Europaparlamentet, som sker i maj/juni 2019.

Parlamentsledamot Cecilia Wikström (L) välkomnar förslagen.

– Med 21 mandat i stället för dagens 20 kommer Sverige att öka sitt demokratiska inflytande och representeras på ett mer proportionerligt sätt i Europaparlamentet än i dag. Jag är därför stolt över att det är min liberala gruppledare, belgaren Guy Verhofstadt, som har lett förhandlingarna och lyckats få till denna överenskommelse, säger Wikström i ett pressmeddelande.

Förslagen går nu vidare till Europeiska rådet där de måste antas med enhällighet, och sedan tillbaka till Europaparlamentet där måste godkännas med kvalificerad majoritet.

Europaparlamentets förslag medför att det totala antalet ledamöter minskar från 751 till 705. Av de resterande brittiska mandaten tillförs 27 till de länder som i dag är relativt svagt representerade i förhållande till sin befolkningsmängd. Sverige föreslås få ett av dessa mandat.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook