Ekonomi Höglandet Jönköping Jönköpings län Toppnyheter

Jubel på Höglandet – en halv miljard satsas på järnvägen

Snabbare förbindelser till Jönköping och fler elektrifierade banor från Nässjö C. En ny storsatsning på en halv miljard kr är på gång.

I en gemensam avsiktsförklaring med Trafikverket bidrar skattebetalarna i Jönköpings län med sam- och medfinansiering på 500 miljoner kronor till investeringar i länets järnvägsnät, enligt beslut av regionledningen.

– Det här är avgörande och helt nödvändiga investeringar för ett välfungerande järnvägsnät för person- och godstrafik, på banor som är utpekade som nationell brist. Genom beslut om sam- och medfinansiering i storleksordningen en halv miljard, visar vi hur stor vikt vi lägger vid att åtgärderna lyfts in i den kommande nationella transportplanen för 2018-2029, som fastställs av regeringen, säger Grännapolitikern Rune Backlund (C), ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, i ett pressmeddelande.

Satsningen innebär att Region Jönköpings län tillsammans med berörda kommuner lovar att bidra med 500 miljoner kronor till fortsatt upprustning av det så kallade Y:et. Det innebär elektrifiering av banan Värnamo – Jönköping och Vaggeryd – Nässjö, nybyggnation av sträckan Byarum – Tenhult samt mötesstation på Jönköpingsbanan mellan Nässjö C och Jönköping.

– Målsättningen är att fördubbla antalet tågresor i länet från 2011 och fram till 2025, i enlighet med vårt regionala trafikförsörjningsprogram. Med satsningen på ett sammanhängande elnät för tågtrafiken ser vi stora vinster i kortare restider och en mer rationell och fossilfri trafikering. Det ger också bättre miljömässiga förutsättningar att investera i nya, eldrivna persontåg, säger Rune Backlund.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook