Ekonomi Höglandet Jönköpings län

Hurra på Höglandet – över hundra nya lärare

Regeringens statsbidrag för fler anställda i lågstadiet har lett till att nästan 94 personer har nyanställts i skolorna i Jönköpings län, enligt ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet.

Tillsammans med att bidraget även möjliggjort för anställda att gå upp i arbetstid har satsningen inneburit totalt nästan 114 heltidstjänster i skolor över hela Jönköpings län visar Skolverkets uppföljning av hur bidraget för läsåret 2015/16 använts.

– Lärare ska ha tid för sitt jobb och elever tid med sina lärare. När en elev behöver extra stöd ska vi kunna möta eleven där, inte låta tiden gå så det lilla problemet växer till hinder i fler ämnen. Det är därför vi har vänt nedskärningar till investeringar och anställer fler i skolans tidiga år, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i pressmeddelandet.

Skolverket betalade ut bidrag i lågstadiesatsningen för första gången läsåret 2015/2016 och det är den bidragsomgången som nu har följts upp. Lågstadiesatsningen har inneburit ett tillskott på 114 heltidstjänster för kommunala huvudmän i Jönköpings län. Därutöver får fristående huvudmän också ta del av satsningen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook