Nyheter

Husbyggarfacken ryter i mot regeringen

Nu har GS-facket tröttnat på allianspartiernas och regeringens ointresse för bostadspolitiken. I ett uttalande kräver man att regeringen börjar föra en aktiv bostadspolitik. Bostadsunderskottet växer år från år.

 

I skrivelsen, som är undertecknad av klubbordförandena på alla de i Småland verksamma husföretagen konstaterar man att många arbetstillfällen riskeras om regeringen inte ändrar sin bostadspolitik.

Bostadsbehovet är stort i Sverige. Från sekelskiftet fram till och med 2010 byggdes i snitt 22 500 bostäder per år – det långsiktiga behovet är närmare 45 000 bostäder.

Man konstaterar att bostadspolitiken är viktig för den generella välfärden. Det handlar om sysselsättning, ekonomisk utveckling och rörlighet på arbetsmarknaden.

Man konstaterar att införandet av bolånetaket är ett av skälen till krisen, oro för en stigande ränta och inte minst prishöjningar på tomtmark är andra.

Samtidigt har bankerna mer än fördubblat lånemarginalen, d v s skillnaden mellan reporänta och bolåneränta.

Man avslutar uttalandet:

”Om inte regeringen agerar riskeras många arbetstillfällen i Småland och företagens humankapital kommer att utarmas. Det får stora konsekvenser för framtiden.”

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook