Nyheter Sävsjö

Husen måste byggas om längs ny Stockarydsväg

När väg 761 från Gamla Hjälmseryd till Stockaryd och Stockarydsterminalen får ny sträckning måste också en handfull hus längs sträckningen byggas om för att inte bullernivåerna ska bli för höga. Husägarna vill inte heller att man ska kunna se in i husen från vägen.

[adrotate banner=”7″]

En bättre väg är på gång mellan Gamla Hjälmseryd vid rv 30 och Stockaryd/Stockarydsterminalen. Trafikverket beräknar att mängden tung trafik på vägen kommer att öka från 20 fordon om dagen till över 700 om tio år. En ny anslutning till rv 30 och ny sträckning förbi Västerkvarn är några ingredienser i ombygget.
Men ett antal fastigheter i Hetseryd kommer att utsättas för mer buller än tidigare och bullernivåer över det tillåtna.
Det innebär enligt en studie från Trafikverket att fönstren måste bytas ut till mer ljudisolerande och dessutom måste andra fasadventiler sättas in. Men även med dessa åtgärder finns det i ett par fall risk för att bullret går över gränsvärdena i ett par av bostadshusen, då på grund av väggarnas konstruktion. Det kan bli tvunget att regla på en tjockare vägg invändigt.
Dessutom måste troligtvis också uteplatser skärmas in för att undvika höga bullernivåer.
Hetserydsborna har också sagt att de finner insynen från vägen in i husen och trädgårdarna ”oacceptabel”.

[adrotate banner=”6″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook